درباره من

سوابق تحصیلی

 مقطع رشته شروع اتمام دانشگاه رتبه پذیرش
دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی 81 87 شهید بهشتی رتبه دوم
موضوع پایان نامه دکتری: طراحی و تبیین راهبردهای بازاریابی بر اساس موقعیت رقابتی و جذابیت بازار در صنعت مواد غذایی – استاد راهنما خانم دکتر نسرین جزنی – با درجه عالی
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی 78 81 شهید بهشتی رتبه 29 کنکور سراسری
موضوع پایان نامه ارشد: طراحی و تبیین آمیخته بازاریابی در دوره رکود اقتصادی در شرکت‌های موفق پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران – استاد راهنما آقای دکتر سید محمود حسینی – با درجه عالی
کارشناسی مدیریت دولتی 74 78 دانشگاه تهران رتبه 350 کنکور سراسری

 

تألیفات (کتاب)

1- غریب نواز نادر،(1389) قدرت کوه در خود باوری و انگیزش، نشر اشراقیه، چاپ اول،

غریب نواز نادر،(1390) قدرت کوه در خود باوری و انگیزش، نشر دَر دانش بهمن، چاپ دوم،ویرایش دوم

2- غریب نواز نادر،(1389)  نقش ارتباطات انسانی در فروش حرفه ای، نشر نگاه دانش، چاپ اول

غریب نواز نادر،(1390)  نقش ارتباطات انسانی در فروش حرفه ای، نشر نگاه دانش، چاپ دوم، ویرایش دوم

غریب نواز نادر،(1393)  نقش ارتباطات انسانی در فروش حرفه ای، نشر نگاه دانش، چاپ سوم، ویرایش دوم

3- غریب نواز نادر،(1394) بازاریابی اثربخش، نشر نگاه دانش، چاپ اول، ویرایش اول

3- غریب نواز نادر،(1395) بازاریابی اثربخش، نشر نگاه دانش، چاپ دوم

 

توانمندی‌های تدریس

1 مدیریت سازمان فروش (ساختار سازمانی فروش – حقوق و دستمزد فروشندگان – تقسیم بازارهای فروش و …)
2 اصول بازاریابی
3 برنامه ریزی بازاریابی (Marketing Plan)
4 استراتژی‌های بازاریابی
5 استراتژی‌های جایگاه یابی (Positioning)
6 مهارت‌ها و تکنیک‌های فروش

دانلود رزومه کامل